• جاذبه های گردشگری دیدنی شفت

    جاذبه های گردشگری دیدنی شفت   جاذبه های گردشگری دیدنی شفت ،شهرستان شفت در ناحیه غرب گیلان واقع گردیده است در سال 1374 از شهرستان فومن منتزع و به عنوان شهرستان مستقل در عرصه فضایی استان گیلان موجودیت سیاسی یافت. شهرستان شفت با مساحت 681/3 کیلومتر مربع در 49 درجه 11 دقیقه الی 49 درجه […]